Velkommen
Profil
Bogføring
Revision
Økonomisk rådgivning
Investerings rådgivning
Skatte rådgivning
Kontakt
Investment and financial services logo

Skatterådgivning

Des mere sammensat og kompleks en transaktion er, jo større mulighed er der for at tilrettelægge den på en måde, der tager hensyn til de skattemæssige omkostninger og fordele.

Sådanne transaktioner bør derfor omhyggeligt tilrettelægges, så at din virksomhed får de optimale fordele ud af investeringen.

Brug JFA som en solid sparringspartner, når du står overfor større investeringer eller afståelser og få vores professionelle bud på, hvordan arrangementet skrues bedst sammen rent skattemæssigt.

Skatterådgivning
• Generationsskifte
• Etablering af virksomhed
• Køb og salg af virksomhed
• Omstrukturering og omdannelse
• Kapitalafkast
• Virksomhedsskatteordningen
• Investeringer
• Sambeskatning
• Skatte- og momssager