Velkommen
Profil
Bogføring
Revision
Økonomisk rådgivning
Investeringsrådgivning
Skatteplanlægning
Kontakt

Revision

JFA har fokus på professionel økonomisk rådgivning af mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, idet vi lægger vægt på at fungere som en konstruktiv sparringspartner for virksomhedernes ledelse og vi tilbyder en personlig professionel kvalitetsbetonet og hurtig service med kunden i centrum.

Vi har en solid forretningsmæssig forståelse og kan derfor tilbyde mere end blot en revisionspåtegning. Vi bestræber os på at vores rådgivning og vores ydelser skal være værdiskabende for vore kunder.

Vi arbejder med optimale modeller, der er målrettet efter den enkelte kundes specifikke forhold og revisionsarbejdet udføres til en fast aftalt pris eller efter tidsforbrug.

Konstaterer vi forhold under revisionen, som ikke umiddelbart kan afklares
eller som vækker mistanke om uregelmæssigheder, vil revisionen efter aftale med direktion/bestyrelse blive udvidet med henblik på belysning af forholdene.